Naisten asevelvollisuuslaki

  1. Jokainen Suomen naiskansalainen on asevevollinen täytettyään 16 vuotta.
  2. Asevelvollisen tulee pitää aseestaan hyvää huolta ja säilyttää sitä hyvin puhdistettuna ja rasvattuna.
  3. Kun vihollinen vetää liikkuvat eteen, on asevelvollisen etsittävä välittömästi hyvä ja pehmeä tuliasema.
  4. Kun vihollinen antautuu lähitaisteluun, on asevevollisen suoritettava voimakkaita vastaiskuja ja järjestettävä ns. rintapuolustus.
  5. Kaikkinainen tirskuminen ja metelöinti on taistelun aikana ankarasti kielletty. Räkäpäitä ei saa pelätä.
  6. Asevelvollisen on yritettävä saada vihollisen ase ja ammusvarasto käsiinsä mitään keinoja kaihtamatta.
  7. Jos asevelvollinen on varustettu takaa ladattavalla aseella, on hänen etsittävä erityisen hyvä tuliasema.
  8. Jos asevelvollinen peittää aseensa punaiseksi värjäämällään lipulla, on vihollisen laskettava aseensa ja taistelua on siirrettävä.
  9. Välittömästi taistelun päätyttyä on hylsyt kerättävä ja aseet puhdistettava niin, ettei tasitelun jälkiä näy. Tuliasema pitää myös siivota huolellisesti.
  10. Mikäli asevelvollinen rikkoo tätä lakia, häntä rangaistakoon yhdeksän (9) kuukauden mittaisella marssilla täyspakkauksen kera ja kahdenkymmenen vuoden ajan erisuuruisilla sakoilla.