Grillaus kevyesti suomenruotsalaisittain

Pårkkanat - resept

Mine kåitta ajatelle påsitiivinens puåli teste laihdutuskuuri ja käytte luåvuus. Tesse teille kesen kuuma grill vinkki!

 1. Laita grill tulessa.
 2. åta 16kg neme satans pårkkana.
 3. åta ryypy kåskenkårva, åta tåinenki.
 4. Jås granne ån näkösel huuta: TEELE SITE VAIN GRILLATA!
 5. åta ryypy.
 6. Heite ne pårkkana grillens ritile, kaata vehen maridan peelle.
 7. Kåssu tai ålut såpi mainiåsti.
 8. Avaa tåinen kåssu.
 9. Keenne niite helvetens pårkkanåit ettei ne pala.
 10. Heite såålaa ja peppar och mite kaapista löyty peelle.
 11. Drik lite ålut velille vaihtelun ja kåssu ryypy pereen kyytipåikana.
 12. åta gsmtelefon ja såita sukulainen, jås ne grilla makkara lehtipihvi, låhkåpeero ni hauku ne pysty.
 13. åta ryypy, åta tåine, juå låput pullåst.
 14. Påtkase ne satans pårkkana upp och ner hit och dit.
 15. åta ja heite grill grannens tåntti.
 16. Tilaa pizza.
 17. åta ålut.